Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

wjqreÿ 70 la‌ l÷ uqÿkl Èú f.jk ujla‌

fï úhm;a ud;dj kñka w;=re.sßh wdrÉÑ,df.a fmdä ueKsflah' weh hla‌l, ms<sl=;a;=j mqrdK rcuyd úydr rla‍Is; NQñfha Wia‌ l÷uqÿfka yqfol,d Èú fmj;la‌ f.jñka miqjkakSh'

weh fjfik ia‌:dkh lrd hd hq;af;a lsf,da óg¾ 2 la‌ ;rï ÿr f.jd md.uksks' úydria‌:dk NQñh wdrïNfhka jeà we;s tu wämdr ÿIalr fjfyi lrjQ tlls'

weh fufia jkueo ;ksj .;lrkqfha ukaoehs oek.kq msKsi wms .sfhuq' wehf.ka ,o f;dr;=re ì|ls'

weh fï l÷uqkg meñK oekg wjqreÿ 70 la‌ muKh' ta wehf.a ieñhd jQ lia‌;=ßwdrÉÑ,df.a iSuka iu.h' Tyq ñh f.dia‌ jir 07 ls' wef.a Wmka Èkh ye÷kqïmf;a igyka jkafka 1932'10'31 f,isks' ieñhd f.a Wmka Èkh .ek wehg u;l ke;'

Tjqkaf.a ksjyk jQfha újdy Èúhg tla‌jQ miq fofokd tla‌j lgqueá .eiq ì;a;sj,g ,Soඬq tla‌fldg jy<hg udkd fiú,slr idod.;a l=vd me,am;ls' tu me,am; ieñhd
ñh.sh miq Èrdm;aj lvdjeáKs' bka miq l,l§ kqjr m%foaYfha lmq uy;l= úiska th idod fokq ,eîh' oekg Ôj;ajk tu ksjio Èrdm;a fjñka mj;S'

rn¾ lsß lemSfuka ,enQ l=,shlska Tjqyq tÈfkod fõ, msßuid .;ay' msßñ orejka isjqfokl= yd tla‌ .eyqkq orejl= isá w;r oekg Ôj;aj isákafka tla‌ mq;l= yd ÈhKsh muKs' oreuqkqmqre ñksmsßhka f.dvls' Tjqko ÿmam;a nfõ fl<jrl isákafkdah'

fï jk úg fï uj ldhslj wn, ÿn,h' YÍrh jeyeÍ f.disks' fmr mßÈ l÷uqÿfka isg my<g heï Bï l< fkdyelsh' tod fuka ;ksj tÈfkod lghq;=j,g;a Whd msyd .ekSug;a w;mh jdre ke;' oj,a fyda ? lEu fõ, wehg ,efnkafka ñksmsßhla‌ fyda ÿj fyda mq;d ta ÿIalrjQ .uka u.f.jd meñ”fuks'

uu ÿj <.g" mq;d <.g .syska uqkqmqre ñksmsßhka tla‌l bkak leu;s kE' tal Wkag lrohla‌' fï lef,a f.jk Ôú;hg uu leu;shs' fï me,am; w;dßkak uu leu;s kE' ta;a uf.a oE;a oeka j,x.= kE' ta yskaod ñhefok f;la‌ ;ksj bkak fï <.md;l uymdrla‌ <.l me,lg yß hkak ,efnkjd kï uu t;ekg hkak leu;shs hkqfjkao mejiqjdh' w;=re.sßh wdrÉÑ,df.a fmdäueKsfla" wxl 372 úydrlkao" fhdka.ïuq,a, hla‌l, wehf.a ,smskhhs'

,d,a fma%u;=x. - ñßia‌j;a;
Gossip-Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR