Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

"ñysl;" yd "r;ak§m" 
ckdêm;s w;ska kdúl yuqod fiajhg

Tia‌fÜ%,shdkq rch úiska Y%S ,xld kdúl yuqodj fj; mß;Hd. l< uqr ixpdrl fk!ld folla‌ wêldßhg m;alsÍu ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d w;ska Bfha ^09 od& isÿ úh'

fuu fk!ld fol 'ñysl;' iy 'r;ak§m' f,i kïlr wêldßhg m;al< w;r tajd Bfha isg Y%S ,xld kdúl yuqodfõ fk!ld 02 la‌ f,i Y%S ,xld uqyqfoa il%Sh fiajhg tla‌úh'

Y%S ,xldjg mß;Hd. lsÍug fmr 'flda¾fõ fí' yd 'yd¾fõfí' hk kïj,ska ye¢kajQ fuu fk!ld Tia‌fÜ%,shdkq fjr<drla‍Il n<ldh

hgf;a f¾.= yd foaY iSud wdrla‍Il fiajfha ksr;jQ w;r miqj tu fk!ld Tia‌fÜ%,shd yd Y%S ,xld ñ;%;aj ixfla;hla‌ f,i Y%S ,xld kdúl yuqodj fj; mß;Hd. flßKs'

bl=;a wfma%,a 24 jeksod iy cqks 25 jeksod Y%S ,xldjg fiakaÿjQ fuu fk!ld 02 ysgmq kdúl yuqodm;s woañrd,a chkd;a fld<Uf.a uy;df.a woyilg wkqj 'ñysl;' iy 'r;ak§m' f,i kï lrk ,§'

kdúl yuqod idïm%odhdkql+,j tu fk!ld fol tu kï j,ska wêldßhg m;alsÍu wNsudkj;a yd W;al¾Ij;a whqßka Bfha fmrjrefõ fld<U jrdfha u.S m¾hka; mßY%fha§ ckdêm;s uyskao rdcmla‍I uy;d úiska isÿ lrk ,§'

kdúl yuqodj úiska ckdêm;sjrhd fj; msßkeuQ W;a;udpdrh ms<s.ekSfuka wk;=rej fk!ldjkays wKfok ks,OdÍka fj; wêldßhg m;alsÍfï ikakia‌ m;% msßkeóu ckdêm;sjrhd w;ska isÿúh'

'ñysl;' fk!ldfõ wKfok ks,Odß fldudkav¾ mS' Ô' fþ' iS' iurkdhl iy 'r;ak§m' fk!ldfõ wKfok ks,Odß fldudkav¾ wd¾' fþ' j,a.ïmdh hk ks,OdÍka úiska tu ikakia‌ m;% m%ldYhg m;alrk ,§'

fuu fk!ld wêldßhg m;alsÍfï W;aijhg Tia‌fÜ%,shdkq wd.uk yd foaYiSud weue;s ia‌fldÜ‌ fudßika uy;d iy Y%S ,xldfõ Tia‌fÜ%,shdkq uy flduidßia‌ frdìka uqâ uy;añh" ckdêm;s f,alï ,,s;a ùr;=x." wdrla‍Il yd kd.ßl ixj¾Ok wud;HxYfha f,alï f.daGdNh rdcmla‍I" Y%S ,xld jrdh wêldßfha iNdm;s wdpd¾h m%sh;a î' úl%u hk uy;ajreka iy wdrla‍Il udKa‌v,sl m%Odks fckrd,a c.;a chiQßh" hqo yuqodm;s Æ;skka fckrd,a ohd r;akdhl" kdúl yuqodm;s jhsia‌ woañrd,a chka; fmf¾rd" ysgmq kdúl yuqodm;s woañrd,a chkd;a fld<Uf.a" isú,a wdrla‍Il n<ld wOHla‍I fckrd,a ßh¾ woañrd,a wdkkao mSßia‌" fjr<drla‍Il n<ldfha wOHla‍I fckrd,a ßh¾ woañrd,a rú úfþ.=Kr;ak we;=¿ fcHIaG kdúl yuqod ks,OdÍyq /ila‌ iyNd.s jQy'isßfujka lia‌;=ßwdrÉÑ
Gossip-Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR