Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

miqïìh whs;slreg ÿka ñ;=rka fokakd 

remsh,a 1"22"000la iy by< Èkqula we;s f,d;/hshla miqïìfha 

remsh,a tla,laI úisfooyil uqo,la yd by< Èkqula we§ ;snq f,d;/hs m;la iys; uqo,a miqïìhla uyu. jeà ;sìh§ wyq,d ÿka ;reKhka fofokl= tu uqo,a iy ish¿ foa kshu ysñlre fidhd Ndr§fï isoaêhla we,amsáh m%foaYfhka j¾;d fõ'

uqo,a iys; miqïìh wyq,d f.k kshu whs;slreg Ndr§ug lghq;= l< ;reKhka fofokd w;ßka 23 yeúßÈ j<j ÿrf.a Yd,s; uOqYxl mÈÑj isákafka hlalgqj m;srdc udjf;a l=,S ksjilh' jD;a;sfhka neflda hka;% l%shdlrejl= jk uOqYxl f.a ìß| fud<hg úI îchla we;=¿ ùfuka oeä f,i frda.d;=r ù isg uola iqjh ,nd ksjfia isg m‍%:sldr ,nkakshls'

fï i;a l%shdfõ wfkla idudðlhd jQfha uÿYxlf.a iyhlhd jk 19 yeúßÈ tï' ;s,dka l=ika;h'

uqo,a miqïìfha ysñlre jQfha lrkafoksfha fndrlkao mÈxÑ ufkdaÊ rejka Ñka;l tf.dvf.a kï tla ore msfhls' Tyqf.a ìßo jk wïn,kaf.dv foajdkkao úoH,fha 09 jir wxYNdr wpdßKs tï'fla'pkaÈud ,lañKs keue;s
.=re;=ñh wk;=rlg ,la ùu ksid wehf.a m‍%:sldr i|yd fuu uqo,a /f.k hoa§ miqïìh ke;sù ;sfí'

ta nj fkdoek ksjig f.dia uqo,a miqïìh fiùfïÈ th ke;s nj oek.kakg ,enqK miq ;uka uy;a wirK;djhg yd fõokdjg m;a jQ nj;a rejka Ñka;l uy;d mejiSh'

'uf.a ìß| yÈis wk;=rlska ll=, leä, udi 03la ú;r tla;ekafj,d bkafk' ta m%;sldr j,g Wjukd i,a,s ;uhs m¾ia tfla ;snqfK' fï u,a,s, fokak Bfh ? mdmeÈhlska hoaÈ ;uhs uf.a m¾ia tl wyq,, ;sfhkafk' Wfoa mdkaor ug uÿYxl u,a,s flda,a lr, miqïìh wyq,.;a; nj lsh, fmd,sishg weú;a tal ndr .kak lsúju i;=gla jf.au mqÿu;a ys;=k''

'm¾ia tfla f,d;/hs 07 la ;snqKd' bka tlla by, uqo,la we§ ;sfnk Èkqï álÜm;la' frda.S ìß| tk 25 fjksod fld<U cd;sl frday,g we;=<;a lrkak ´k' ll=f,a ie;alula i|yd fld<U .sh úg álÜ tfla Èkqï i,a,s .kakhs ys;df.k ysáfha' fïjd ke;s nj oekqku ug Ôúf;;a tmd jqKd' wka;sfï§ fï lsisu fohla fkdwvqju ug ,enqKd''

Tjqka ysñlreg miqïìh ndr § mdmeÈfha ke.S fjkod fuka /lshdjg hk whqre fndfyda fokl= n,disáfha fnd|jQ oEisks'
photos by neth fm


Gossip-Lankanews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR