Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

wgore uõmshkag weue;s u¾úkaf.ka ksjila‌

orejka Ôj;a lrkak neß mjq,a 
rlsk l%uhla‌ rch jyd we/ôh hq;=hs
- weue;s u¾úka is,ajd rodjdfka§ lshhs

orejka Ôj;a lrjkak neß mjq,a Ôj;a lrùfï l%uhla‌ rch wdrïN l< hq;=hs' tu.ska rfÜ wkd.;h hym;a l< yels hEhs uyck iïnkaO;d iy uyck lghq;= ms<sn| weue;s wdpd¾h u¾úka is,ajd uy;d m%ldY lf<ah'

weue;sjrhd tfia m%ldY lf<a Bfha ^4 od& rodjdk lkafoj;a; m%foaYfha orejka wgfokl= iy .eìKs ujla‌ isák ÿ.S mjq,lg ksjila‌ bÈlr§u i|yd uq,a., ;eîfï wjia‌:djlg tla‌fjñks'

tys§ weue;sjrhd jeäÿrg;a fufia mejiSh'

rch u.ska fmdfydr iykdOdr" ëjr iykOdr fokjd kï fï jf.a orejka jeä mjq,a i|yd iykdOdr ,nd§fï jevms<sfj<la‌ bÈß Èk lsysmh
;=<§u l%shd;aul l< hq;=hs'

orejka Ôj;a lrjkak neß iuyr uõmshka orejkag ji§ ke;akï .x.dj,g oud ishÈú kid.;a wjia‌:d wmg wikakg ,enqKd'

wfma ckdêm;s;=ud we;=¿ mjqf,a;a kj fofkla‌ bkakjd' ta ksidu orejka jeäfhka isák ore mjq,a ms<sn| ye.Sfuka l%shdlrk kdhlfhla‌ t;=ud' ud ckdêm;s;=udf.kq;a" rcfhkq;a b,a,d isákafka fï ms<sn| bla‌uka wjOdkh fhduqlr jevms<sfj<la‌ l%shd;aul lrk f,ihs'

fï rfÜ yeu ;ekskau orejka jeä mjq,a ms<sn| jd¾;d fjkjd' fmf¾od;a kS;s{jßhla‌ orejka 5 fokl= ìys l<d' fïl b;d fyd| ;;a;ajhla‌'

jhi udi kjfha isg wjqreÿ oyh ola‌jd orejka 8 fokl=f.ka hq;a mjqf,a uj 38 yeúßÈ .h;%s fï jkúg;a .eìkshls' orejkaf.a mshdjk m%shka; ^30& ùrla‌fldä fuu orejka wgfokd iy ìß| Ôj;a lrkqfha l=,shg fmd,a leãfuks'

uyck iïnkaO;d iy uyck lghq;= ms<sn| weue;s u¾úka is,ajd uy;df.a kshufhka remsh,a ,la‍I myf<djl uqo,lska ksjila‌ ;kd fuu ore mjq, fj; ,nd§u i|yd mshjr f.k we;'

lEr., moaudj;S mßfõKdêm;s mQcH rdcdfj, kkaor;k ysñmdKka" fodïfm m%dfoaYSh f,alï tÉ' Ô' fþ' mS' úfþisßj¾Ok uy;añh we;=¿ úYd, msßila‌ fuu wjia‌:djg iyNd.s jQy'

Oïñl i,aj;=r
Gossip-Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR