Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

wo fuf,dj ÿgq 
miaksjqka orefjda ^cdhdrEm&

kS;S{jßhla miaksjqka orejka ìyslrhs

zwjqreÿ 10 la orefjda n,dfmdfrd;a;=fjka ysáhdz

fmardfoKsh YslaIK frdayf,a§ mia ksjqka ore Wm;la isÿj ;sfí' msßñ orejka isjqfofkl= yd tla .eyekq <ufhl= tu mia ksjqka ore Wm;g wh;a nj fmardfoKsh YslaIK frday,a wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'

orejkaf.a uj yEfoKh" je/,af,a.u mÈxÑ ;kqcd talkdhl^36& keue;s kS;S{jßhl nj frday,a m%ldYlfhla mejiSh'

fmardfoKsh YslaIK frdayf,a kdßfõo úfYaI{ ffjoH isisr rKrdcd uy;d m%uqL ffjoH lKavdhula ore Wmf;a§ ffjoH iydh ,nd§ ;sfí' fï jkúg uj yd orejka iqfjka isák nj frday,a wdrxÑ ud¾. i|yka lrhs'


újdy ù jir 10lska ksjqka orejka 5 fofkla ,eîu w;sYh i;=gg lreKla nj wo fmrjrefõ uykqjr fmardfoKsh frdayf,a § ksjqka orejka 5 fofkla ìysl, ldka;djf.a iajdñ mqreIhd lshhs'

rcfha Y%jH oDIH ks,Odßfhl= jYfhka lghq;= lrk 41 yeúßÈ ksfïI f.dvfyakf.a uy;d ioyka lf,a újdy ùfuka miqj orejka fkdue;s ksid bkaÈhdfjka mjd m%;sldr ,nd.;a njhs'

fuu ore Wm; iïnkaOfhka woyia oelajq kdßfõo úfYaI{ ffjoH isisr rKrdcd uy;d ioyka lf,a uo ire Ndjh fya;=fjka bkaÈhdfõ§ m%;sldr ,nd.ekSfuka wk;=rej udi lsysmhla fmardfoKsh YslaIK frdayf,a§ o fkajdislj m%;sldr ,eîfuka miq weh ksfrda.S orejka ìysl< njhs'

fuhska orejka isõ fofkla msßñ orejka jk w;r tla orfjla .eyeKq orefjla jk nj jd¾;d fjhs'

isfiaßhka ie;alulska fuu orejka ,ndf.k we;s w;r fï jk úg tu orejka fkdfïrE <ore tallhg we;=<;a lr we;s nj;a jd¾;d fjhs'


Gossip - Lanka News
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR