Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

orejka f.or ;shd wjika
.uka .sh ud msfhda
(Video)

wïn,kaf;dg" tlaliai
m‍%foaYfha§ wo ^07& w¿hu isÿjQ ßh wk;=rlska wUq ieñ hqj,la ñh f.dia ;sfí'

fufia ñh f.dia we;af;a wïn,kaf;dg" reyqKq ßÈh.u
m‍%foaYfha mÈxÑ ;x.,a, .uf.a frdayK l=udr ^40&yd Tyqf.a ìß| jk jika;s ks,ùr ^38& hk fofokdh'

uduv, kqf.afj, m‍%foaYfha mÈxÑ ñh .sh ldka;djf.a jeäu,a fidhqßhf.a ksjfia wo ^07& w¿hu fidrlula isÿù we;s nj ÿrl:kfhka oekqï §fuka miq ;u orejka ;sfokdo ksjfia ;kshu oud fudjqka fofokd jeäu,a fidhqßhf.a ksjig h;=re meÈfhka .uka lrñka isáh§ rd;‍%S cx.u fiajfha fhfoñka" mdf¾ whskl kj;d ;snQ wïn,kaf;dg fmd,sia cx.u r:fha msgqmi jï fl<jf¾ je§ Tjqka fofokd tu ia:dkfha§u ñh f.dia we;'


fuu isÿùu wo w¿hu 3'20 g muK isÿù we;s w;r isoaêh ÿgqjka mejiqfõ fmd,sia cx.u r:h mdf¾ whskl kj;d ks,OdÍka tu msßia isá ;ekg meñK idlÉPd lrñka isáh§ wêl fõ.fhka meñKs h;=re meÈh cx.u r:fha msgqmi fl<jrl .eà úYd, Yíohla iu. fmr<S .sh njhs' wk;=rej fmd,sia cx.u r:fha ks,OdÍka ;=jd,lrejka fofokd fmd,sia cx.u r:fhau wïn,kaf;dg uQ,sl frday, fj; /f.k f.dia we;s w;r ta jk úg;a Tjqka ñhf.dia isá nj tu m‍%foaYjdiSka mji;s'

wk;=rej uD; YÍr mYapd;a urK mÍlaIK lghq;= i|yd yïnkaf;dg uy frday, fj; hjd we;s w;r isoaêh iïnkaOfhka wïn,kaf;dg fmd,sia r: jdyk wxYh jeä ÿr mÍlaIK fufyjhs'

jeäu,df.a jhi wjqreÿ 14ls' nd,hdf.a jhi wjqreÿ 03ls'
fofofkla mfya YsIH;ajh iu;aj wOHdmkh ,n;s'

ñh .sh ;x.,a, .uf.a frdayK l=udr ^40&yd Tyqf.a ìß| jk jika;s ks,ùr ^38& hk fofokdf.a orejka iy ksjfia PdhdrEm tl;=jla'Gossip - Lanka News
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR