Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

'orejd ÿkafkd;a uf.a uq¿ jia‌;=ju fokjd'
orejdf.a ;d;a;d lshhs

uf.a uq¿ fiai;u wrf.k yß uf.a wysxil orejd ug wdmiq fokak' ux je|,d b,a,kafka yhy;r fkdf;afrk orejg lrorhla‌ lrkak tmd lsh,dhEhs meyer .ekSug ,la‌jQ ó.,Efõ isõ yeúßÈ orejdf.a mshd yvd je<fmñka lshd isáfhah'

orejd meyer.;a; whf.ka ux b,a,kafka uf.a mqxÑ orejg lkak fndkak álla‌ fokak thdg wikSmhla‌ fjkak bv fokak tmd' ug fï jHdmdrj,ska jevla‌ keye' ug jákafka uf.a orefjd fokakd' uf. orejd ke;s jqfKd;a uu Ôj;afj,d jevla‌ keye hEhso orejdf.a mshd ord.; fkdyels jQ
fõokdfjka ú,dm k.ñka lshd isáfhah'

bl=;a 28 jeksod rd;%s 7'30 g muK ó.,Ej m%foaYfha ksjilg lvd je§ ujqmshkag myr§ lmd fldgd ;=jd, lr kd÷kk ikakoaO msßila‌ úiska meyerf.k .sh isõ yeúßÈ Oks÷ ,xldkd;a talkdhl orejd ms<sn| lsisÿ f;dr;=rla‌ fï jk ;=re;a ,eî fkdue;'

fcHIaG fmd,sia‌ wêldß pkaok w,yfldaka" iyldr fmd,sia‌ wêldß iuka Èidkdhl uy;ajrekaf.a mQ¾K wëla‍IKh hgf;a úfYaI fmd,sia‌ lKa‌vdhï myla‌ fï ms<sn|j fiùfï mÍla‍IK lghq;= wdrïN lr we;'

lmamï uqo,a ,nd .ekSfï wruqfKka orejd meyerf.k .sfhao hkak ms<sn|j lsisÿ f;dr;=rla‌ ,eî fkdue;s nj fmd,sish mjihs' fm!oa.,sl wdrjq,la‌ u; m<s.ekSfï fÉ;kdfjka orejd f.k .sfhao hkak ms<sn|jo lsisÿ idla‍Ishla‌ fï jk ;=re;a fmd,sishg ,eî fkdue;'

orejd meyer .ekSug ,la‌jQ wjia‌:dfõ ó.,Ej m%foaYfha isÿjQ ÿrl:k mKsúv ms<sn|jo fmd,sish fidhd n,df.k hhs'

fuu isoaêh iïnkaOfhka mqoa.,hka oi fokl=f.ka muK m%ldY igyka lr .ekSug fmd,sish lghq;= lr ;sfí'

orejd meyer .ekSfï isoaêh fyda tu orejd i.jdf.k isák ia‌:dkhla‌ ms<sn|j f;dr;=re fjf;d;a fcHIaG fmd,sia‌ wêldß pkaok w,yfldaka uy;df.a 0774784635 ÿrl:k wxlhg fyda iyldr fmd,sia‌ wêldß iuka Èidkdhl uy;df.a 0773361390 ÿrl:kh fj; ta ms<sn|j oekqï fok f,i fmd,sish b,a,d isáhs'

jhU m<d; Ndr fcHIaG ksfhdacH fmd,sia‌m;s c.;a wfíisß .=Kj¾Ok uy;df.a fufyhùfuka fuu mÍla‍IK l%shd;aul fjhs'

fyauka; rkaÿKq iy fiakl b,x.fldaka
l,ska ,smsh
Gossip-LankaNews
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR