Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

n<,a megjqka 21 iu. 
l+vqjl isá l;la yuqfõ 
(Video)

n<,a megjqka úis tlla iu. fydaud.u f,k., m%foaYfha md¿ ksjila wi, n<,a l+vqjla we;=<g ù isá ldka;djla m%foaYjdiSka úiska fidhdf.k we;' bl=;a 25 isg weh n<,a megjqka iys; l+vqjla ;=< /£ isg we;s nj m%foaYjdiSyq mji;s'

j;ai,d fifkúr;ak ^wjq' 48& kue;s ldka;djla jk weh kqf.af.dv - mdf.dv mdr m%foaYfha ksjila wdikakfha isg we;'

tu ksjeishka miq.sh 25 jk Èk rd;%sfha wef.a n<,a megjqka iys; l=vqj iu. weh md¿ m%foaYhlg fyda iqidk NQñhlg w;yer oud hEug iQodkïù ;sfí'

l=,S moku u; wehf.a wvqu l=vqu yd mQiamegõ iys; l+vqj m%jdykh lsÍug meñKs f,dß r:fha ßheÿre weh .ek wkqlïmd lr Tyqg wh;a f,k., m%foaYfha bvug f.keú;a

oeuQ nj weh mejiqjdh'

uu újdyfj,d ysáfha ,xldfõ m%isoaO mY=ffjoHjrfhla iu.' ug orefjda fokafkla bkakjd' mjq,a Ôúf;a ;snqK m%Yak ksid uu uy;a;hdf.ka wE;afj,d fjku Ôj;a jqKd' uy;a;hd yÈisfha ñh.shd' orefjda fokakd uy;a;hd,f.a mjq‍f,a wh Ndrhg .;a;d' uu wirK jqKd'

uu l=vd wjêfha b|,u mQia megjqkag wdofrhs' fï mqia megõ uf.a ;ks fkd;kshg Ôj;a fjkjd' mQia megõ tlal ug ljqre;a kjd;eka fkdfok ksid uu kqf.af.dv je,s f;dgqm< .dj wjqreÿ oyhla fod<yla ,E,s ksjila ;kdf.k Ôj;a jqKd' jeis Èkj,§ ta ksji ;ffukjd' uu t;fldg bkafka mQia megjqka iu. tu l+vqj ;=<hs'

tu ksji wi, we< ud¾.h iqoao lroa§ ug t;ekska hkak jqKd' mQia megõ tlal udj ljqre;a Ndr.;af;a keye' uu mdf.dv mdf¾ ksjila <. ysáhd' thd,d udj lk;a;la fyda md¿ bvulg f.k;a odkak lghq;= l<d' ug hkak fjk ;ekla keye' fï mQia megõ tlal ug bkak ;ekla fydh,d fokjd kï f.dvla mska' j;ai,d fifkúr;ak kue;s wirK ldka;dj mejiSh'

oeka ál ldf,lg biafi,a,d rdcH fkdjk ixúOdkhl lÜáhla wdjd' udj uqK .efykak' Tjqka uf.a PdhdrEm .;a;d' Tjqka lsõjd udj iy n<,a megjqka bkak PdhdrEm wka;¾cd,hg odkjd' ta ,efnk i,a,sj,ska ug f.hla yo,d fokjd lsõjd' kuq;a Tjqka ug miqj lsõjd ta i,a,s fjk ljqreyß wrf.k lshd'

leÜ ‍f,aä bka Y%S ,xld hkqfjka wka;¾cd,fha i|yka l< úg olakg ,efnkafka' fuu ldka;djf.a PdhdrEmhhs'

ksfjia jeis wjia:djkays§ isàug fkdyels ksid weh isákafka n<Æka isák l+vqj ;=<h' wehg ,efnk iEu uqo,lskau weh n<Ækag wdydr ñ,§ f.k ÿkakdh'


Video - Nethfm


Gossip - Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR