Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

'wmg wmydi lr,d' lshdf.k meñKs
wfmala‍Idf.a .=rejßhka fmd,sisfhka msg lrhs

udOH u.ska ;ukag wmydi lrkafka hEhs mjiñka Bfha ^15 jeksod& fmrjrefõ rd.u fmd,sish fj; meñKs l|k ymqf.dv Ydka; ußhd úÿyf,a mdi,a oeßhl ÿïßhlg mek ñhhefï isoaêh iïnkaOj fpdaokd t,a, ù we;s .=rejßhka fofokd fmd,sish ;=< l,n,ldÍ f,i yeisÍug ierfioa§ fmd,sia‌ ks,Odßka Tjqkag lreKq myod § jydu msg;a lr hjd ;sfí'

ñh .sh oeßhf.a {;Skag fuu isoaêh iïnkaOfhka mj;sk ffk;sl ;;a;ajh myod §u i|yd Bfha ^15od& rd.u fmd,sisfha ia‌:dkdêm;sjrhd úiska Tjqka fmd,sishg le|jk ,§'

tu {;Ska fmd,sishg meñK isáh§ ymqf.dv Ydka; ußhd úÿyf,a úkh Ndrj lghq;= l< .=rejßh yd bx.%Sis .=rejßh cd;sl mqj;am;a lsysmhla‌o /f.k fufia fmd,sishg meñK ;sfí'

ta wjia‌:dfõ oeßhf.a {;Ska fj;ska .=rejßhka fofokdg wk¾:hla‌ isÿ ùfï wjodkula‌o ;sîu fya;=fjka Tjqka jyd fmd,sia‌ ia‌:dkfhka msg lryeÍug lghq;= flreKq nj rd.u
fmd,sisfha ks,Odßfhla‌ mejiSh'

ñh.sh fiõñKs wfmala‍Id oßh ñh heug fmr l|k ymqf.dv Ydka; finia‌;shka uqKs÷kaf.a m%;sudj iys; iqrejï l+vqfõ mvqre fmÜ‌áhg oud ;snQ ,smshla‌ u.ska weh ñh heug fya;= jQ lreKq rdYshla‌ wkdjrKh úh'

tu ,smshg wkqj §¾> ld,hl isg wod< .=rejßhka fofokd fj;ska oeßh lDDr;ajhg m;aj ;sfnk njgo wkdjrKh ù ;sìK'

ta wkqj cd;sl mqj;a m;a we;=¿ udOH /ila‌ tu wkqfõokSh l;dj m< lr ;snqKq w;r tu udOH jd¾;d u.ska ;ukag wmydi lr we;s nj mjiñka .=rejßhka fofokd fufia fmd,sishg meñK we;'

oeßh ñh hefï isoaêfhka miq wdod< .=rejßhka fofokd fï jk úg ó.uqj iy lgdk l,dm wOHdmk ld¾hd, fj; udre lr hEùug wOHdmk n,Odßka lghq;= lr ;sfí'

fuu isoaêh iïnkaOfhka jeä ÿr ffk;sl lghq;= i|yd kS;sm;s Wmfoia‌ ,nd .ekSug rd.u fmd,sish ;SrKh lr we;'
iuka .uf.a
f.disma-,xld fmr ,sms 1 2 3 

Gossip-Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR