Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

ks,aj,d ..g mkskak .sh fma%ujka;hdf.a Èú fírd.;a udOHfõÈhd'

fma%ufha flf<jr ch fyda mrdchhs' th f,dal fidndoyuhhs' kuq;a fma%ufhka mrdch ysñjk ;reK ;reKshka fndfyda fofkla is;kafka ;u Ôú;h ñka wjika f,ihs' wjidkfha Tjqka isÿlrkafka ish Èú wysñ lr .ekSuhs' fuf,i ishÈú ydkslr .;a ;reK ;reKshkaf.a l;d tughs' tf,i mrdchg m;ajQ fma%u jka;fhla isÿlr .ekSug W;aidy l< ish Èú wysñ lr .ekSula j<la jd,Sug udOHfõÈfhl= iu;aj ;sfnkjd'

ud;r ks,aj,d md,u Wvg ke. ks,aj,d ..g mekSug W;aidy .;a 22 yeúßÈ újdylhl= hEhs mjik mqoa.,hl= 16 Èk rd;%sfha 8'30 g muK Ôú;h;a urKh;a w;r igkla‌ fldg fírd .ekSug udOHfõÈhl= jQ l%sIka Ôjl chrela‌ uy;d iu;aù we;'

ta uy;d mjik mßÈ isoaêh fufiah' isoaêh jQ rd;%S 8'30 g muK uu h;=remeÈfhka ud;r k.rfha isg ksjig heug msg;a jqKd' ta wjia‌:dfõ ud;r ks,aj,d md,u u; md¨‍

ia‌jNdjhla‌ biqÆ w;r md,u u; tla‌ mqoa.,hl= .. foi n,d f.k isák whqre oela‌ld' Tyq isá ;ek md,u u; nE.hla‌ o ;snqKd' miqj ug iel is;S h;=remeÈh kj;d Tyq <.g .shd' uu weyqjd fu;ek bkafka ..g mkskako lsh,d' Tyq ud Èyd n,,d Thd ljqo uf.ka tfyu wykafka ug .. Èyd n,df.k bkak ;ykï o lsh,d uf.ka weyqjd' mia‌fi uu lsõjd uu fmd,sisfha lshd' túg Tyq lsõjd iudfjkak i¾ lsh,d' ug Tyq .ek ;jÿrg;a iel is;S ud;r fcHIaG fmd,sia‌ wêldÍ foaYnkaÿ f;kakfldaka uy;dg uf.a cx.u ÿrl:kfhka fuu isoaêh .ek oekqï ÿkakd' fmd,sia‌ wêldß;=ud lsõjd uu Ôma r:hla‌ tjkakï lsh,d' jeä fõ,djla‌ .; jqfKa keye' uu h;=remeÈfha jdäù isáfha Tyq tljru w;afol md,fï we¢j,g ;nd ..g mekSug iQodkï jqKd'

uu tla‌jru h;=remeÈfhka nei Tyqf.a Wrysfika w,a,d .;a;d' uu lE.eyqjd ..g mkskak yokj o lsh,d' uu ;Èka Tyq w,a,d .;a;;a Tyqf.a isref¾ jeä fldgila‌ .. me;a;g nr ù ;snqKd' fldfydu jqK;a uf.a oE;a Tyqf.a ueKsla‌ lgqj <.g tk;re ,sia‌id ú;a wjidkfha Tyqf.a we.s,s u;g hk;=re wdjd' ta fj,dfõ ud <. ;snQ remsh,a úis;=kaoyila‌ jákd cx.u ÿrl:kh;a ..g jegqKd'


tu wjia‌:dfõu h;=remeÈhlska fofofkla‌ wdjd' ta fokakd fuu isoaêh oel jydu neye,d weú;a Tyq w,a,d .;a;d' ta wjia‌:dfõ ;j;a wfhla‌o t;ekg wdjd' fudfyd;lska ud;r fmd,sisfha Ôma r:h;a wdjd' tu mqoa.,hd ud;r fmd,sishg Ndr ÿkakd' miqj ug oek.kakg ,enqKd ..g mekSug W;aidy.;a mqoa.,hd wyx.u m%foaYfha mÈxÑlrejl= nj;a mjq,a wdrjq,la‌ u; fuh isÿù we;s nj;a' fï iïnkaOfhka ud;r fm,sisfha jeäÿr mÍla‍IK mj;ajhs'

courtesy - gossiplankahotnews

Gossip - Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR