Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

weue;s u¾úkaf.ka 
ùrud;d iïudkh .;a 
.hdksg ;j;a nfnla

j¾;udkfha ,xlfõ fndfyda foudmshka n,dfmdfrd;a;= jkafka orejka fofofkla fyda Wmßu ;sfofkla we;soeä lsßugh' jir 30 lg fmr iudkH mjq,l orejka miafofkl=g jvd isá nj iefudu okakd lreKls' 

tu ishÆ isud udhsï ìo oud jißka jir orejka 8 fofkla fuf,djg ìyslr u¾úka is,ajd weue;sjrhd w;ska zùr ud;dz iïudkfhka msÿï ,o lsߢje, .hdks ksfrdaIs” ud;dj 9 jeks orejd ìyslsÍfï iQodkul isák nj jd¾;d fjhs'

ksfrdaIs”f.a iajdñ mqreIhd jk m%shka; ùrlafldä uy;df.ka fï ms<sn| úuiqula l< úg Tyq mejeiqfõ ;u ìßh fï jk úg udi tlyudrl .eìkshla njhs'

;siawgjeks úfha miqjk .hdksf.a jeäu,a mq;=f.a jhi wjqreÿ 9ls' nd,hd udi 8l mqf;ls' .eyekq orejka 3 fofklao jk fï mjqf,a jeäuy,a orefjdaa ;sfokd mdi,a h;s'

iïudk ,enQ uj iy wef.a mjq, fjkqfjka fï jkúg ksfjilao bÈfjñka ;sfí' fï mjq, i|yd ue,snka lsßmsá iud.u úiska fkdñ,fha Èklg lsßmsá melÜ tl ne.ska m%odkh

lsÍuo fï jk úg isÿfjñka ;sfí' u¾úka weue;sjrhdf.a b,a,Sulg wkqj fï mß;Hd.h isÿfjhs'

zyels;dla orejka jom,a,dz lshk u¾úka is,ajd weue;sjrhdf.a wdkafoda,kd;aul l;dj mejeiqfõ fï zùr ud;dz iïudkh .hdks ksfrdaI” ud;djg mqolrk wjia:dfõ§h' miq.sh Èkl rEmjdysks bßod wdhqfndajka jevigykg le|jd ;snQ fï ore mjq, ms<sn| mq¿,a m%pdrhlao ,nd§ ;sìKs'

fï jevigyk m%pdrh fjñka ;sìh§ rEmjdysks wOHlaIjrhd weue;+ ckdêm;s uyskao rdcmlaI uy;d tu ore mjq, ishiska ;udg oel.ekSug wjYH nj mjid tu mjq,g wr,sh.y ukaÈrhg meñ”ug wjia:dj i,id fok f,i wOHlaIjrhd oekqïj;a lr we;' tfy;a orejkaf.a mshd mjikafka tu jákd wjia:dj fuf;la ;u mjq,g fkd,enqK njhs'

Gossip - Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR