Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

'nqoaê' ryia‌' fy<slsÍfï ie,iqula‌
- yuqod m%ldYl wkdjrKh lrhs

ñf,akshï isá mdjd§u fuka h<s;a jrla‌ furg wdrla‍Idj fjkqfjka lemù isák nqoaê wxY ks,OdÍkaf.a f;dr;=re wkdjrKh lsÍfï ie,iqula‌ ;sfnk nj yuqod m%ldYl n%sf.aäh¾ rejka jks.iQßh Bfha ^24 od& meje;s udOH yuqjl§ i|yka lf<ah'

md¾,sfïka;=j ksfhdackh lrk md¾Yajhla‌ úiska md¾,sfïka;= jrm%idoj,g uqjd ù fufia nqoaê fiajd ks,OdÍkaf.a f;dr;=re fy<slsÍug hk nj o fyf;u wjOdrKh lf<ah'

miq.shod wÆ;a.u yd fírej, m%foaYj, we;s jQ ;;a;ajhka iuÛ rg mqrd
fkdikaiqkaldÍ njla‌ we;sùfï wjodkula‌ u;= ù ;sìKs'

tys§ jyd l%shd;aul jQ nqoaê ks,OdÍka wod< md¾Yaj w;rg hñka fkdikaiqkaldÍ nj uevmj;ajd iduh wdrla‍Id lsÍug mshjr .;a nj mejiQ n%sf.aäh¾jrhd tu ;;a;ajh u; foia‌ úfoia‌ l=uka;%KldÍ md¾Yaj fkdi;=gg m;aj isá nj o i|yka lf<ah'

bl=;a 2002 jif¾ isÿflreKq ñf,akshï isá mdjd§u ksid furgg jákd fiajhla‌ lrñka isá nqoaê ks,OdÍka 21 fokl= >d;kh jQ nj;a tu ks,OdÍka rgg wysñ ùfï wvqj wo;a msßuid.; fkdyels nj;a yuqod m%ldYl ;jÿrg;a lSh'

wod< ie,iqug iïnkaO foafYo%dayS md¾Yajh y÷kdf.k isákafkaoehs fuys§ udOHfõ§ka weiQ m%Yakhlg ms<s;=re ÿka n%sf.aäh¾ rejka jks.iQßh m%ldYhla‌ lrñka Y%S ,xldj miq.sh ld,fha l=re÷ wmkhkfhka by< ;eklg meñK we;s nj ;uka mqj;am;a u.ska ÿgq w;r tfyhska furgg l=re÷ fmdÆj, ys.hla‌ ;sìh fkdyels nj i|yka lf<ah'

iuka .uf.a
Gossip-Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR