Facebook Official Fanpage Google+ Official Page Official Twitter Account Official Youtubue Account

Gossip - Lanka OTHTHUKARU News

Gossip - Lanka Latest News

rdclSh ffoj{hd 
Pkao m%;sM, lshhs

rdclSh ffoj{ iqukodi wfí.=Kj¾Ok uy;d bÈß m<d;a iNd ue;sjrKfha m%;sm, ms<sn|j l;dnylg tlajqKd' tys§ Tyq lshd isáfha Y‍%S ,xldfõ flakaøhg wkqj rch .ek lshfjk oyjekakg wêm;s l=c .‍%yhd fï jk úg b;du n,j;a njhs' mj;sk .‍%y ;;ajh wkqj todfuod;=r fkd,enQ ue;sjrK ch.%yKhla wdKavq mlaIh fujr ,nk nj Tyq mejiqjd'

ol=K iy niakdysr m<d;a iNdj úisrejd yeß ckjdß 12 jkod ys mej;s n,.;= nj ksid tlai;a cd;sl mlaIfha hï hï wNHka;r .egqï mjd we;s jQ njo Tyq mjikjd' ud¾;= 29 jkod o tjka n,.;= Èkhla neúka tlai;a ck;d ksoyia ikaOdkh lsisod fkd,enQ chla m%;sY;d;aul jYfhka úYd, jeä ùula iu. ,nk nj Tyqf.a woyihs'


t;fldg ck;d úuqla;s fmruqfKa kdhl;ajh mjd fjkia jQ fï wjia:dfõ Tjqkaf.a Pkao jeäjk tlla keoao@

.‍%y msysàï wkqjhs uu fï lshkafka' ck;d úuqla;s fmruqfKa ú;rla fkfuhs tlai;a cd;sl mlaIh" m‍%cd;ka;‍%jd§ mlaIh jf.a mlaIj,;a Pkao j¾Okhla fmakak keye'

niakdysr m<d;a uyweu;s Oqrh ,efnkafka m‍%ikak rK;=x. uy;auhgo@ Wmd,s fldäldr uy;auhgo@

wdKavqfõ jf.au úmlaIfh;a fndfyda fofklaf. y|yka Tjqka oekqj;aj fyda fkdoekqj;aj uu mÍlaId lr,d ;sfhkjd' iuyrekaf.a y|yka ug ,efnkafka Tjqkaf.a {d;Skaf.ka' uu ta wkqjhs fï lshkafka' m<d;a foflau uy weu;sjre ysgmq whuhs' m‍%ikak rK;=x. uy;auhf.a flakaøh fï fj,dfõ n,j;a'

ol=fKa Ydka úfca,d,a uy;auh;a ksoyfika miafia ljqre;a fkd.;a Pkao ixLHdjla .kakjd' uu fï lshkafka y|ykaj, yeáhghs';j úfYaI fohla lshkak ;sfhkjd' ta" Ndr; ,laIauka uy;auhdf.a ÿj .ek' weh wms ljqrej;a fkdys;mq chla ,nkjd' mshdg hkak neßjqK .uk weh hkjd'

ta lshkafka ysre‚ld fld<ôka uq,a ;ekg tkjo@

fufyu tlla uu lshkakï' ljqre;a fkdys;k Pkao m‍%udKhla weh ,nkjd' mshd fkd.sh .uk weh hkjd'

ol=fKa k¿ ks<shkag fudkjd fjhso@

ta f.d,af,da hka;ï tfyka fufyka fIama fjhs'Gossip Lanka
අපගේ ගොසිප් පුවත් එසැණින් දැනගන්න
නිල ෆෙස්බුක් පිටුව ලයික් කරන්න

Gossip - Lanka Previous News

© 2013-2017 Gossip - Lanka News Email : editor@gossip-lankanews.com
Advertising - Contact Here Editor - Contact Here
All the content on this website is copyright protected.
www.Gossip-LankaNews.com is a Sri Lankan online news website with rich content of 24 hours updated Sri Lankan and world news Reporting in English and Sinhala language. The premium exclusive Sri Lankan Online News Network providing around the clock breaking news in local, international, world, politics, sports, entertainment, hot gossip, event photos and Videos. We provide Sri Lanka news, Latest News updates and information, Sri Lanka Business News, Breaking news and updates, celibrity Gossip , Sri Lanka cricket news, Business and finance news, A collection of news items from many sources, Stock Market News and Discussions, Balanced Independent news provider, Breaking Hot News from Sri Lanka, Entertainment hot gossip update throughout the day, include Sri Lanka news paper articles written in Sinhala and English Language like lankadeepa, lakbima, rivira, adaderana, nethfm, mawbima, divaina, hirunews, hiru gossip, dinamina, sundayleader, dailymirror, srilankamirror, dailynews, newsfirst, lankacnews.

Hot Gossip - Lanka WALPAL News

Gossip - Lanka PHOTO Gallery

Contact Gossip - Lanka EDITOR